Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/jukadoeu/domains/jukado.eu/public_html/index.php on line 65
Polecamy :: J U K A D O Jacek Pieczonka

Rękawice Nitrylowe

 • bardzo silne, wykonane w 100% z nitrylu
 • nie wymagają użycia talku, bardzo łatwo zakładają się na rękę
 • bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne oraz mechaniczne
 • nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu, który pozostaje po użyciu rękawic lateksowych
 • zapewniają wysoki komfort pracy, minimalizują pocenie się dłoni
 • wykonanie rękawic gwarantuje wysoką precyzję i pewność chwytu drobnych detali
 • praktyczne opakowanie (100szt.), uniwersalne wykonanie pasują na lewą i prawą dłoń
 • niepowtarzalne wykonanie i czarny kolor sprawiają, że wyróżniają się od innych rękawic dostępnych na rynku
 • idealne dla mechaników, lakierników, blacharzy samochodowych i medycznych

 

Cevamit rozsadzanie bez wybuchu

Cevamit jest niewybuchową, proszkową mieszaniną, przeznaczoną do dzielenia suchych substancji jak np. skał, betonu, żelbetonu, murów. Nie może być używany do rozdrabniania materiałów plastycznych. Cevamit jest substancją, która po zmieszaniu z wodą w zamkniętej przestrzeni hydratyzuje, zwiększając objętość w nowej strukturze, dając ciśnienie 30 - 40 Mpa. Produkowany jest w dwóch wersjach: Cevamit letni {przy temperaturach powyżej 10’C) i zimowy do stosowania w temperaturach: -15’C do 10 C. Proces rozsadzania przy użyciu Cevamitu składa się z następujących operacji:

 • w rozsadzonym materiale (beton, skała, mur itp.) wywiercić otwory do 80% głębokości rozsadzanego materiału
 • zmieszać Cevamit z wodą w stosunku 10:3 tj. na 100% części wagowych Cevamitu dodać 30% wagowych wody (10 kg Cevamitu + 3 I wody). Tak przygotowaną substancją zalewamy otwór
 • po upływie ok. 1 godziny substancja w otworze stwardnieje i zacznie hydratyzować. Wówczas Cevamit rozszerza się wywołując nacisk na ścianki otworu. Proces ten trwa do 7 dni, jednakże już po 24 godz. Wywołuje ekspansywne napięcie (ciśnienie ok. 30 Mpa). Na czas działania Cevamitu mają wpływ takie czynniki jak: temperatura, długość i odległość między otworami, naturalne zarysowania itp. Do rozpojenia materiału dochodzi zwykle za 6 - 24 godziny. W ekstremalnych warunkach (np. niska temperatura) może trwać dzień, (dwa lub dłużej. Efektem zadziałania Cevamitu jest powstanie szczelin.
W zależności od rozmieszczenia otworów, szczeliny powstają wzdłuż linii otworów do najbliższej wolnej krawędzi.

 

 

Sposób wiercenia i rozmieszczenia otworów

Otwory należy rozmieścić tak, by wykorzystać ewentualne uwarstwienia, pęknięcia. Rozstęp otworów jest uzależniony od spoistości i twardości rozsadzanej substancji (skała, beton. żelbeton) i przeciętnie wynosi 5 do 10 średnic otworów. Przykład: średnica otworu 30 mm - odległość między otworami: 150 do 300 mm, Najlepsze parametry należy dopasować doświadczalnie. Czasem odległość między otworami wynosić może 20 a nawet 40 średnic otworów. Przy rozsadzaniu nadgabarytu (bryły skalnej) należy otwór wykonać w środku bryły możliwie tak, aby był równoległy do naturalnych warstw lub zarysowań. Blok w tym przypadku rozpada się na 3 lub 2 części. Przy założeniu, żeby blok rozpadł się na więcej części - otwory należy wywiercić prostopadle do uławicenia lub warstw. Głębokość otworu zawsze powinna wynosić 80% wysokości bryły. Przy rozsadzaniu betonów lub żelbetonów średnica otworów powinna wynosić 40 - W mm. Odległość między otworami: 5 do 10 średnic dla betonów i 5 średnic przy żelbetonie.

 

Cevamit rozsadzanie bez wybuchu

Mieszanie wykonujemy ręcznie lub mechanicznie – w zależności od potrzeb i możliwości. Do pojemnika wlewamy wodę w ilości odpowiadającej objętości potrzebnej mieszaniny. Następnie wsypujemy Cevamit (stopniowo) ciągle mieszając aż do otrzymania jednolitej masy. Po całkowitym rozmieszaniu - bez grudek i zbryleń - mieszamy dalej przez 3 do 5 minut. Substancja powinna mieć konsystencje ciasta. Dokładne mieszanie składników zapewnia prawidłowe zadziałanie. W przypadku gdy składniki nie zostaną dobrze rozmieszane, może następować „wyrzucanie” mieszaniny z otworu w ciągu jednej doby. otwór należy zalać najpóźniej w ciągu 15 minut od sporządzenia mieszaniny. W przypadku zalewania otworów zawodnionych lub mocno wilgotnych, substancję nalewamy do polietylenowych otoczek o średnicy prawie równej średnicy otworu. Substancja (nawet w otoczce) musi wypełniać całą objętość otworu. Przy ręcznym wypełnianiu otworów konieczne jest, używanie gumowych rękawic.
W zależności od temperatury „rozsadzanej" masy skalnej czy betonowej należy używać odpowiednio podgrzanej wody do przygotowania mieszaniny z Cevamitem.

 

Przechowywanie i bezpieczeństwo przy użyciu Cevamitu

 • Chronić Cevamit przed wilgocią
 • Przy pracy używać rękawic i okularów
 • Przygotowaną mieszaninę zużyć w ciągu 15 minut od jej sporządzenia
 • Po kontakcie substancji ze skórą należy dokładnie zmyć wodą i ewentualnie udać się do lekarza
 • W przypadku dostania się substancji do oczu należy oczy dokładnie wymyć wodą i ewentualnie udać się do lekarza
 • Nie nachylać się i nie zaglądać do otworów. W ekstremalnych warunkach może dojść do „wyrzucenia" Cevamitu z otworu
 • Przy wysokich temperaturach powietrza otwory należy zakryć
 • Osobom postronnym zabrania się wstępu na miejsce wykonywanych robót. Otwory należy rozmieścić tak, by wykorzystać ewentualne uwarstwienia, pęknięcia. Rozstęp otworów jest uzależniony od spoistości i twardości rozsadzanej substancji (skała, beton. żelbeton) i przeciętnie wynosi 5 do 10 średnic otworów. Przykład: średnica otworu 30 mm - odległość między otworami: 150 do 300 mm, Najlepsze parametry należy dopasować doświadczalnie. Czasem odległość między otworami wynosić może 20 a nawet 40 średnic otworów. Przy rozsadzaniu nadgabarytu (bryły skalnej) należy otwór wykonać w środku bryły możliwie tak, aby był równoległy do naturalnych warstw lub zarysowań. Blok w tym przypadku rozpada się na 3 lub 2 części. Przy założeniu, żeby blok rozpadł się na więcej części - otwory należy wywiercić prostopadle do uławicenia lub warstw. Głębokość otworu zawsze powinna wynosić 80% wysokości bryły. Przy rozsadzaniu betonów lub żelbetonów średnica otworów powinna wynosić 40 - W mm. Odległość między otworami: 5 do 10 średnic dla betonów i 5 średnic przy żelbetonie.